سرویس چاقو یونیک ٨ تیکه Uniqe

350,000 تومان

⬅ ٥ چاقو
⬅ قيچي و پوست كن
⬅ چاقو تيز كن
⬅ با دوام ، زد زنگ و قابل تيز شدن